NIVA til kamp mot plastsøppel

Norsk institutt for vannforskning bidrar til kampen mot miljøproblemet med plastsøppel på flere fronter. I tillegg til å forske på tilstanden i havet og langs strendene, arbeider NIVA med å finne løsninger på problemet. Og ikke minst: NIVA-forskerne bretter opp ermene og rydder søppel i fjæra.

NIVAs forskere brettet opp ermene for en litt renere strandlinje og mindre plast i havet. (Foto: David Pettersen Eidsvoll, NIVA))

Problemet med den stadig voksende mengden plastsøppel, og særlig plastsøppel som havner i havet, får stadig mer oppmerksomhet både i media og fra politisk hold. 24. mars la Regjeringen frem den første stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. I lanseringen av denne meldingen heter det at: «Plast er en stor og raskt økende global trussel mot livet i havet. Økt kunnskap om hva plastforsøpling betyr for økosystemene, matsikkerhet og mattrygghet, vil stå sentralt. Regjeringen vil arbeide gjennom internasjonale organisasjoner og i tett partnerskap med andre land.

Åpning av nordisk strandryddedag

Partnerskapet begynner allerede å ta form, og startskuddet for Nordens første kollektive ryddedugnad gikk tirsdag 2. mai, da «Nordisk strandryddedag 2017» ble åpnet ved Norsk Maritimt Museum. Norges klima- og miljøminister, Vidar Helgesen, og leder for FNs miljøprogram (UNEP), Erik Solheim hadde æren av å åpne dette nye, nordiske initiativet. Hold Norge Rent, Hold Danmark Rent, Pidä Saaristo Siistinä ry (Finland), Ringrás (Færøyene), Landvernd (Island) og Håll Sverige Rent skal sammen skal jobbe mot marin forsøpling ved blant annet å bringe tematikken opp på et nordisk nivå.


Fra venstre: Bjørt Olafsdottir, Island, Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Karolina Skog, Sverige, Kimmo Tiilikainen, Finland, Vidar Helgesen, Norge, Camilla Gunell, Åland, Erik Solheim, FN Miljø (UNEP), Isabella Løvin, Sverige og Tine Sundtoft, som har fått i oppdrag av Nordisk Ministerråd å utrede samarbeidspotensialet i Nordens miljøsektor. (Foto: David Pettersen Eidsvoll, NIVA)

- Vårt mål er blant annet økt bevissthet om marin forsøpling som miljøproblem og økt mobilisering til opprydding over hele Norden, forteller daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen, i en pressemelding til NTB. Gulbrandsen er nordisk prosjektleder for Nordisk strandryddedag 2017 og initiativtaker til samarbeidet.

NIVA stilte mannsterke

NIVA var invitert til åpningen, og NIVAistene Bjørnar Beylich, Ian Allan, Susanne Claudia Schneider, David P. Eidsvoll, Amy Lusher og Inger Lise N. Bråte brettet alle opp ermene for en litt renere strandlinje og mindre plast i havet. Alle deltakerne var svært fornøyde med dagen og det forsterkede fokuset dette miljøproblemet har fått.

Den nyansatte forskeren på temaet mikroplast, Amy Lusher, syns det å være NIVA-representant på denne åpningen i vakre Oslofjorden, på en dag med måkeskrik og strålende sol, var veldig bra.

- Det som var mindre fint med min første dag på jobb, var all plasten vi fant på stranden vi ryddet – spesielt fant vi mange q-tips. Det føltes allikevel veldig godt å ha bidratt til å fjerne noe plast ut av det marine habitatet her i Oslofjorden, sier Amy, som igjen påpeker hvor viktig hun mener strandrydding er.

Offisiell strandryddedag 6. mai

Den offisielle strandryddedagen går av stabelen lørdag 6. mai, og i Norge har over 20 000 frivillige allerede meldt seg på dugnaden. NIVA arrangerer, tradisjonen tro, sitt eget bidrag til strandryddedagen. Aksjonen er i år lagt til Gressholmen i Oslofjorden, med meldinger om strålende sol.

Inger Lise N. Bråte, som er med på å arrangere NIVA sin strandryddedag, sier hun merker den økte oppmerksomheten marint søppel har fått i det siste.

- Derfor håper vi på oppmøterekord førstkommende lørdag når vi skal ut å plukke søppel, slik at vi virkelig får bidratt til å fjerne søppel fra områder det ikke skal være, oppfordrer hun.

NIVA ønsker alle en god Strandryddedag lørdag 6.mai, men minner om at man selvsagt står fritt til å velge sin egen dag for å rydde om man ikke har mulighet akkurat denne dagen.

>> Les mer om arrangementet og bli med nordisk strandryddedag 6. mai

NIVA Sør tjuvstartet

NIVA Region Sør var tidlig ute med strandryddingen og tjuvstartet innsatsen allerede fredag 28. april. Sju personer fra avdelingen ryddet en strandeng innerst i Vikkilen i Grimstad, en bukt som er sterkt påvirket av drivgods og søppel fra havet utenfor.

I løpet av 2,5 timer samlet de hele 40 sekker med til sammen 550 kilo søppel fra en strandlinje på rundt 100 meter. Fangsten var hovedsakelig plastavfall i ulike former og varianter, og regionleder for NIVA Sør, Øyvind Kaste, mener dette gir grunn til bekymring:

- De ekstreme mengdene på en enkelt strand gir noen skremmende perspektiver på hvor stort plastavfallsproblemet er på en større geografisk skala og hvilke konsekvenser det kan ha for livet i havet, påpeker Kaste.


En sjelden nedbørsdag på Sørlandet hindret ikke NIVAs ivirige strandryddere i å ta i et tak for miljøet. (Foto: Lise Ann Tveiten, NIVA)

Forskningsfronten

NIVA har i lengre tid og med stigende styrke forsket på spredningen og effektene av mikroplast.

Blant en rekke plastrelaterte forskningsprosjekter i NIVA, har slitasje fra bildekk, havhesters inntak av plast gjennom føden, de første funnene av plast i magen til norsk torsk og varskoet om mikroplast i landsbruksgjødsel alle fått stor oppmerksomhet.

>> Les mer: 9 av 10 havhester har plast i magen

>> Les mer: Mikroplast fra bildekk - hva havner egentlig i havet?

>> Les mer: Plast i norsk kysttorsk

>> Les mer: Mikroplast i landbruksjord: grunn til uro?

NIVAs forskningssjef for vann og miljøgifter, Bert van Bavel, påpeker at samtidig som unødig bruk av plast(baserte)produkter bør begrenses, er det viktig at antagelser ikke får være styrende for beslutninger - men at avgjørelser er basert på kunnskap.

- Det er viktig at man forsterker kunnskapen om kilder, spredning og miljøeffekter av plast, avslutter van Bavel.

Sist oppdatert 08.06.2017