Til hovedinnhold
English
To kvinner og en mann foran vann i vinterlige omgivelser.
Nyheter

Samarbeid skal gi mer kunnskap til havbruksnæringen

NIVA og datterselskapet Akvaplan-niva har signert en samarbeidsavtale med Nofima. Avtalen sikrer havbruksnæringen mer kunnskap og kompetanse.

Publisert:

De tre instituttene har alle spisskompetanser innenfor sine fagfelt. Med en samarbeidsavtale kan de enklere utfylle hverandre og dermed bidra raskere med kunnskap til oppdrettsnæringen.

− Sammen skal vi bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping for norsk akvakultur, sier de tre direktørene, Bente Torstensen i Nofima, Merete Kristiansen i Akvaplan-niva og Pål Molander i NIVA.

NIVA har et bredt faglig nedslagsfelt. Innenfor akvakulturområdet har NIVA i en årrekke samarbeidet med mange aktører, og ikke minst med næringen. Gjennom lengre tids forskningssamarbeid på akvakulturområdet har NIVA og Akvaplan-niva også utviklet et fruktbart samarbeid med NOFIMA.

Tre personer sitter bak et skrivebord
De tre instituttlederne har signert en samarbeidsavtale som skal bidra til at næringslivet raskere får tilgang til ny kunnskap. Fra venstre Merete Kristiansen i Akvaplan-niva, Pål Molander i NIVA og Bente Torstensen i Nofima. (Foto: Lars Åke Andersen, Nofima)

− NIVA er svært fornøyd med at vi med denne samarbeidsavtalen forplikter oss til å sette av tid til å videreutvikle og utnytte vår felles kompetanse sammen. Vi kjenner hverandre godt og har tillit til hverandre, noe som gjør at vi kan samarbeide effektivt, sier NIVAs administrerende direktør Pål Molander.

− Dette blir et viktig supplement til NIVAs arbeid i forskningsalliansen NORIN, hvor vi sammen med IFE og NILU dekker mye av den etterspurte kompetansen i skjæringspunktet mellom miljø og energi. 

De tre samarbeidspartnerne vil gjerne bli kontaktet om gode innovasjonsideer og prosjekter. Samlet vil de i enda større grad bidra til at havbruksnæringen utnytter ressursene på best mulig måte.

Dele kunnskap

− Akvakulturnæringen står sterkt i Norge. Samarbeidsavtalen med NOFIMA gjør NIVA godt rustet til å fortsette å være en sentral leverandør av kunnskap på dette fagområdet, sier Åse Åtland, forskningsdirektør i NIVA. 

Instituttene har definert en rekke områder der de kan dele kunnskap de seg imellom og med næringen. Det gjelder blant annet innenfor biosikkerhet, arealplanlegging og -forvaltning, miljøpåvirkning, fiskevelferd, sirkulær utnyttelse av avfall fra bionæringene og oppdrett av nye marine arter.

− I realiteten har vi allerede samarbeidet over lang tid med å utvikle felles prosjekter. Så vi vet at vi har komplementær kompetanse og at vi jobber godt sammen, sier Merete Kristiansen i Akvaplan-niva.

− Vi har alle et viktig samfunnsoppdrag. Det skal vi levere på. Det er viktig at næringsaktørene hele tiden får tilført ny kunnskap. Kunnskap fra forskningsprosjekter skal være av en slik art at den kan tas i bruk, sier Nofimas administrerende direktør Bente Torstensen.

Faktaboks

Samarbeidsavtalen mellom de tre instituttene skal også bidra til at infrastruktur kan utnyttes på en felles måte. NIVA har laboratorier i Oslo, Bergen, Grimstad og Hamar, og forskningsstasjon på Solbergstrand ved Drøbak. Akvaplan-niva har laboratorier i Tromsø og ny og moderne forskningsstasjon utenfor Tromsø. Nofima har laboratorier i Tromsø, Ås og i Bergen. I tillegg har de en stor forskningsstasjon på Sunndalsøra.

Relaterte tema

Sist oppdatert