Til hovedinnhold
English
Områdesider

NCTP

NIVAs Computational Toxicology Program (NCTP) ble offisielt lansert i januar 2018 for å koordinere NIVAs innsats innen system(øko)toksikologi, etc.

Programmet ledes av chief scientist Knut Erik Tollefsen, og medarbeidere fra flere seksjoner i NIVA bidrar til arbeidet.

Les mer om programmet på våre engelske nettsider.

Relaterte tema