Til hovedinnhold
English

Fase 1 (2019–2022)

Hovedmålet med fase 1 av ASEANO-prosjektet (2019–2022) var å bygge kapasitet til å takle plastforurensning fra sentrale kilder i ASEAN-regionen gjennom forbedret kunnskap om kilder, utslipp, transport og skjebne til plastforurensning.

ASEANNorwegian Capacity Building Project for Reducing Plastic Pollution (ASEANO)

ASEANO er et regionalt kapasitetsbyggingsprosjekt ledet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Centre for Southeast Asian Studies Indonesia (CSEAS), i nært samarbeid med Partnerships in Environmental Management for Seas of East Asia (PEMSEA) og ASEAN sekretariatet, under ansvar for ASEAN-sektororganet ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment (AWGCME).

Prosjektet er finansiert av Norges utviklingsprogram for bekjempelse av marin forsøpling og mikroplast for perioden 2019-2022.

Les mer om prosjektet på våre engelske nettsider.