Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Mikro- og makroplast i marine arter fra nordiske farvann

Formålet med denne litteraturstudien var å samle gjeldende kunnskap om inntak av plast i marine arter i Norden. Fokuset var på marin biota med stor kommersiell og økologisk betydning, slik som fisk og virvelløse dyr. Prosjektet ble ledet av NIVA i samarbeid Akvaplan-niva, DTU Aqua og UGOT.

Bølgende vann og tittel på prosjekt
Prosjektperiode
-
Finansiering
Nordisk Ministerråd