Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Overvåking av larvikittbruddene i Larvik kommune

Prosjektet overvåker økologiske effekter av utslipp av finpartikulært steinstøv fra bruddene til bekker og elver i området.

Bekk med med vann som er tydelig grått
Prosjektperiode
-
Finansiering
Lundhs AS og Larvik Granite AS
Forskningsseksjon
Ferskvannsøkologi
Kontaktpersoner
Jonas Persson

Om prosjektet

Stenindustrien med utvinning av bergarten larvikitt omkring Larvik er den største i Norge. Når steinblokkene sages ut, blir det mye fint steinstøv som kan spres ut i de omkringliggende vassdragene og ha forringende effekter på livet der.

Prosjektet følger opp økologisk tilstand i bekker og elver i området gjennom å vurdere bunndyrsamfunnene i disse. Det er tatt i bruk en indeks utviklet i Storbritannia, PSI, for å detektere påvirkning av finsediment. Erfaringer fra bruk av indeksen i Norge er liten. Resultatene viser på at PSI-indeksen fungerer tilfredsstillende. Ved flere tilfeller har nye sedimentasjonsdammer som minket utslipp av finsediment, gitt en bedret tilstand ifølge PSI-indeksen.

Prosjektet fornyes årlig uten satt sluttdato.

Se oversikt på Google maps over aktive lokasjoner.