Til hovedinnhold
English
Prosjekter

RiskAOP

RiskAOP (Quantitative Adverse Outcome Pathway Assisted Risk Assessment of Mitochondrial Toxicants) er finansiert av Norges forskningsråd som et uavhengig, banebrytende (FRIPRO) prosjekt for unge forskertalenter.

 

Bilde av hender som holder i utstyr i laboratorie.
Prosjektperiode
-
Finansiering
Research Council of Norway
Kontaktperson
You Song

Om prosjektet

RiskAOP ledes av Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Prosjektgruppen består av nasjonale og internasjonale eksperter innen (øko)toksikologi, fysiologi, kjemi og data/matematisk modellering med et felles mål om å redusere laboratorieforsøk med dyr, forbedre risikovurdering av kjemikalier og forbedre miljøkvaliteten for både mennesker og dyreliv. (Kilde: Forskningsrådets prosjektbank.)

Les mer om prosjektet på våre engelske nettsider.