Til hovedinnhold
English

Seminar om akvaponi og urban dyrking

Tirsdag 18.10.22 arrangerte NIVA, Natur Videregående skole og FNI et seminar i Oslo om akvaponi og urban dyrking i forbindelse med prosjektet.

Seminar
Prosjektleder Sondre Meland ønsker velkommen til seminar!

Seminaret med rundt 35 deltakere hadde som mål å samle relevante aktører til verdifull dialog på tvers av fagområder og sektorer knyttet til urban dyrking og akvaponi for erfaringsutveksling og inspirasjon. Det var en dag med mye engasjement med en blanding av korte innlegg, gruppearbeid, diskusjon og befaring.

Tema vi kom inn på:

  • Urbant landbruk og bærekraftige byer
  • Kortreist mat og menneskemøter i by
  • Akvaponi - som næringsvirksomhet og for læring

NIVA innledet med å fortelle kort om USAGE-prosjektet og mål for dagen.

Landbruks- og matdepartementet fortalte om den nasjonale strategien for urbant landbruk og Oslo kommune om Spirende Oslo, Oslos satsning på urbant landbruk.

Matkuling gav en innføring i anlegget som settes opp utenfor Natur Videregående i forbindelse med prosjektet og Natur Videregående delte om deres erfaringer med akvaponi og motivasjon for å være med i USAGE. Vi fikk også høre om Tvedestrand Videregående skoles gryende erfaringer med akvaponi og bruk av akavaponi i undervisningen.

U-Reist fortalte om å dyrke mat og menneskemøter i byen. NMBU/Nasjonalt senter for Urbant landbruk snakket hva som skal til for å få til mer bærekraftige byer og hvordan urban dyrking kan bidra.

Etter innleggene og en god lunsj brukte vi resten av tiden inne til gruppearbeid og diskusjon. Vi snakket bl.a. om hvilke potensial det er for akvaponi og hvilke eventuelle hindringer finnes for å få til akvaponi og viktige hensyn å ta. Under dagen brukte vi også Menti for litt digital interaktivitet.

Dagen ble avsluttet med en befaring til USAGE-prosjektets akvaponianlegg under etablering på Natur Videregående skole.

Program