Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Etiske, lovmessige, samfunnsmessige og miljømessige aspekter ved bruk av mikroalger for CCS.

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Forfattere
Harald Throne-Holst, Gunnar Vittersø, Line Johanne Barkved, Trine Dale, Tore Brembu

Sammendrag

Den foreliggende rapporten tar for seg miljømessige, etiske, juridiske og sosiale aspekter (ELSA) ved bruk av mikroalger for opptak og lagring av CO2, ofte kalt CCS (Carbon Capture and Storage), på norsk «karbonfangst og lagring». Gjennom gjødsling av havområder eller liknende grep, kan en kraftig algeoppblomstring initieres. For CCS vil det være ønskelig at algeoppblomstringen består av utvalgte arter med egenskaper som gjør at de faller hurtig til havbunnen og sedimenteres, eventuelt lagres i dypereliggende vannmasser. Et slikt inngrep er å regne som kontroversielt, det var derfor ønskelig at man, som del av μ-alge-prosjektet, vurderte ELSA-aspektene ved dette. Rapporten er ikke ment som en uttømmende redegjørelse for karbonfangst og lagring ved bruk av mikroalger; den er ment som et grunnlag for beslutninger om videre forskningsaktivitet knyttet til slik anvendelses innenfor prosjektet. I dette prosjektet snakker vi ikke bare om gjødsling, men også selektering av alger for såing (inokulering) i havet. Samtidig belyser rapporten også noen av de vurderinger og spørsmål som bør tas hensyn til i forskning på dette feltet.