Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Blått-karbon: Klimatilpasning, karbonopptak og langtidslagring av karbon i blå skog. Års- og workshoprapport for 2017.

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Helene Frigstad, Hege Gundersen, Kasper Hancke, Guri Sogn Andersen, Trine Bekkby, Lise Ann Tveiten

Sammendrag

Blått-karbon prosjektet har til hensikt å lage en oppdatert oversikt over karbonkretsløp i blå skog (her: tare, ålegras og tang) i de nordiske landene. Rapporten presenterer foreløpige resultater og fremdrift i prosjektet Blått-karbon som startet opp høsten 2017. Rapporten gir i tillegg et sammendrag av presentasjoner og diskusjoner på workshopen «Status of knowledge for Nordic carbon cycling in blue forest» 16. - 17. November 2017.