Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Mikroplast i ferskvannssystemer i Norge. Et første blikk på sediment, biota og historiske planktonprøver fra Mjøsa og Femunden

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Amy Lusher, Nina Tuscano Buenaventura, David Eidsvoll, Jan-Erik Thrane, Asle Økelsrud, Morten Jartun

Sammendrag

NIVA har på oppdrag fra Miljødirektoratet utført en undersøkelse av mikroplast i Mjøsa, Norges største innsjø. Dette er gjort ved å benytte metoder utviklet og etablert for marint miljø. Mjøsa med sitt store nedbørsfelt er tidligere godt beskrevet for ulike miljøpåvirkninger, inkludert vannkjemi, sedimentkjemi, påvirkninger på økosystem og klimavurderinger. Kunnskapen om mikroplast i ferskvannssystemer i Norge er begrenset. I denne rapporten presenterer vi resultater for fordelingen av mikroplast i Mjøsa og Femunden. Til slutt foreslår vi også hvordan studier av mikroplast kan inngå i framtidige overvåkingsprogram for ferskvann. (...) Det er lite hensiktsmessig å studere kun ett prøvemedium (f.eks. kun sedimenter eller kun planktonprøver) for å overvåke mikroplast i et stort ferskvannsøkosystem som Mjøsa. En kombinasjon av vann-, sediment- og biotaprøver vil være å anbefale. Det anbefales også å innføre overvåkning av mikroplast i allerede etablerte overvåkingsprogram (f.eks. Milfersk og/eller ØKOSTOR), om enn gradvis, for å få en bedre forståelse av både den geografiske fordelingen og mellom ulike prøvematerialer (som vann, sediment og ulike organismer). En langsiktig, kontinuerlig overvåkning vil etter hvert frembringe en kunnskapsbase og database som gir et mye bedre grunnlag for å vurdere både skjebne til partikler og effektene de eventuelt måtte øve på organismene.