Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Stillehavsøsters - en framtidig trussel for biologisk mangfold og friluftsliv i Oslofjorden?

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår
2015
Tidsskrift
Vann
Eksterne nettsted
Cristin
Data
Fulltekst
Forfattere
Eli Rinde, Torulv Tjomsland, Dag Øystein Hjermann, Magdalena Kempa, Andre Staalstrøm, Pia Carina Norling, Marc Anglès d'Auriac, Jens Thaulow, Hartvig C Christie

Sammendrag

Den svartelista arten stillehavsøsters har hatt en sterk økning i Oslofjorden de siste årene. Mange steder er flatøsters allerede i mindretall i forhold til den invaderende østersen, og modeller viser at områder med blåskjell og ålegras ofte befinner seg i områder med høy sannsynlighet for å bli invadert. DNA-analyser viser at norske forekomster ikke stammer fra stillehavsøsterslarver spredt fra svenskekysten, men at de kan stamme fra tidligere import til oppdrett eller via ballastvann. Gitt framtidig varmere klima forventes det at arten vil spre seg ytterligere, og at den kan fortrenge både stedegne arter og naturtyper. Skarpe østersrev vil endre både det biologiske mangfoldet og bruksverdien av områder. Utnyttelse av arten som ressurs bør planlegges og gjennomføres slik at en unngår ytterligere spredning. Det bør iverksettes tiltak for å unngå revdannelse i områder som er viktige for marint biologisk mangfold, som har viktig økologisk funksjon eller som er viktige for fritidsbruk.