Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Oppfølgingsundersøkelse av kvikksølv i fisk fra Gunneklevfjorden og nærliggende referanseinnsjøer

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Hans Fredrik Veiteberg Braaten, Cathrine Brecke Gundersen, Bjørnar Beylich, Jarle Håvardstun, Pernilla Marianne Carlsson, Tina Bryntesen, Johnny Peter Håll, Joanna Lynn Kemp

Sammendrag

Konsentrasjoner av kvikksølv og andre støtteparametere er bestemt for ulike matrikser, inkludert vann, fisk og annen biota, i Gunneklevfjorden og de to nærliggende referanseinnsjøene Flåte og Svanstulvatnet. Målinger viser at konsentrasjonene av kvikksølv i populasjoner av abbor (Perca fluviatilis) er signifikant høyere i Gunneklevfjorden enn i de to andre vannforekomstene, et mønster som gjenspeiler funn fra 2016. Forskjellene antyder at de historiske utslippene av kvikksølv til Gunneklevfjorden fortsatt kan ha betydning for kvikksølvnivåene i fisk. Resultatene fra undersøkelsen vil styrke datagrunnlaget for å kunne dokumentere effekten av planlagte tiltak mot forurenset sjøbunn i Gunneklevfjorden.