Til hovedinnhold
English

Hans Fredrik V Braaten

Forskningsleder
E-postadresse
hansfredrik.veitebergbraaten@niva.no
Telefonnummer
+47 911 89 144
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Nedbørfeltprosesser

Profil

Hans Fredrik er forskningsleder for seksjonen Nedbørfeltprosesser. Forskningsinteresser og faglig ekspertise inkluderer kjemiske interaksjoner av ulike miljøgifter, med et særlig søkelys på uorganiske miljøgifter og plast, og prosessene involvert i transporten av disse forurensingene i miljøet. Tematikk som hvordan miljøgifter påvirkes av deposisjon, klima, og biologiske og kjemiske faktorer har jeg jobbet mye med i ulike forsknings- og overvåkingsprosjekter, og jeg har ved flere anledninger vært innhentet som ekspert av norske myndigheter i forbindelse med deres arbeid og innspill til Minamatakonvensjonen. Jeg har ledet flere større prosjekter med mange prosjektmedarbeidere i team, inkludert nasjonal overvåking, internasjonale og nasjonale forskningsprosjekter, bistandsprosjekter, samt prosjekter finansiert av industrien. Jeg har prosjekterfaring fra arktiske (Svalbard, Canada), sub-arktiske (Finnmark), boreale (Skandinavia) og tropiske (Myanmar, Indonesia, ASEAN) områder.