Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2019.

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Lars Gunder Golmen, Wenche Eikrem, Camilla With Fagerli, Andre Staalstrøm, Caroline Mengeot, Helene Frigstad

Sammendrag

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør II omfatter områdene Trondheimsfjorden/Fosen, Namsfjorden og Helgeland. Stasjon VR52 og VR31 viser «svært god» tilstand for planteplankton men støtteparametere trekker tilstanden ned til «god». Samlet økologisk tilstand vurderes dermed som «god» for alle stasjoner/ vannforekomster (7 totalt) som inngår i delprogrammet i 2019.