Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk og vasspest ved bruk av miljø-DNA

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Anette Engesmo, Sonja Kistenich, Steen Wilhelm Knudsen, Guttorm Christensen, Martin Hesselsøe, Marc Anglès d'Auriac

Sammendrag

Tidligere publiserte molekylære deteksjonssystemer for fem invaderende fiskearter (pukkellaks, gjedde, ørekyt, sørv og suter) ble evaluert i henhold til Thalingers valideringsskala. Deretter ble det samlet miljø-DNA prøver fra åtte lokasjoner og disse ble analysert for de fem fremmede fiskeartene, samt vannplanten vasspest. Deteksjonssystemene for pukkellaks og gjedde viste seg artsspesifikke og ble validert for videre bruk i forvaltningen. Deteksjonssystemene for sørv og suter viste spesifisitetsproblemer, disse ble re-designet og re-optimalisert. Systemet for suter ble validert for videre bruk i forvaltningen. Det er fortsatt behov for videre optimalisering av systemet for sørv. Deteksjonssystemet for ørekyt viste store spesifisitetsproblemer og dette anbefales ikke for videre bruk i forvaltningsøyemed.