Til hovedinnhold
English

Sonja Kistenich

Forsker, ph.d.
E-postadresse
sonja.kistenich@niva.no
Telefonnummer
+47 450 70 691
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Oseanografi

Profil

Sonja Kistenich har jobbet i NIVAs seksjon for oseanografi siden 2019. Hun er marinbiolog og botaniker med utdannelse fra Universitetet i Rostock (Tyskland) og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har gjennom de siste ti år opparbeidet seg betydelig kompetanse innenfor taksonomi av flere organismegrupper med fokus på marine mikroalger. I tillegg har hun tilegnet seg detaljert kunnskap om diverse molekylære analysemetoder, blant annet innenfor isolasjon av DNA/RNA, PCR og qPCR, DNA sekvensering samt diverse fylogenetisk programvare for analyser av molekylære data. Hun har også erfaring med behandling og modifisering av data ved bruk av flere programmeringsspråk.

I NIVA jobber Kistenich med mikroskopiske analyser av marine planteplanktonprøver knyttet til flere av de store overvåkningsprogrammene innenfor ØKOKYST og for Ytre Oslofjord. Hun analyserer vannprøver for giftge alger for Mattilsynets blåskjell-varsel-program. I tillegg er hun involvert i flere prosjekter som bruker miljø-DNA (eDNA) til å detektere signalarter i ferskvann.