Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Beskytte og restaurere blå skog - En viktig løsning for å redusere nedgangen i det biologiske mangfoldet

Briefs
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Prosjekt
Forfattere
Cecilie Linn Wathne, Tanya Bryan, Solrun Figenschau Skjellum, Karen Filbee-Dexter, Hege Gundersen, Peter Harris, Peter Haugan, Steven Lutz, Kjell Magnus Norderhaug, Thomas Wernberg

Sammendrag

Blå skog er ikke bare svært effektive karbonlagre. De er biodiversitetsrike kysthabitater som gir mat og ly til arter som er viktige både økologisk og økonomisk. Tiltak for å bevare og restaurere blå skog kan derfor bidra til å redusere nedgangen i det biologiske mangfoldet. Denne løsningen bør anerkjennes fullt ut i både nasjonale og internasjonale forpliktelser og planer for biomangfoldet.