Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Japansk spøkelseskreps og andre fremmede arter i Oslofjorden

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Trine Bekkby, June Helen Gabrielsen, Eli Rinde, Stein Fredriksen

Sammendrag

Våre undersøkelser i Oslofjorden viser forekomst av flere av de samme fremmede artene som det som er funnet i tidligere undersøkelser. Vi fant både stillehavsøsters, japansk spøkelseskreps, strømgarn, japansk sjølyng, djeveltunge og tøffelnegl. Flest arter og individer ble observert på den innerste stasjonen i indre Oslofjord (Oksval) og på Ula på vestsiden av ytre Oslofjord. På disse stasjonene ble det blant annet observert mye japansk spøkelseskreps, en art som har risikokategori Svært høy (SE) i Fremmedartslista. For første gang observert vi djeveltunge så langt inn som Horten (arten er tidligere observert på Ula), noe som mest sannsynlig betyr at denne arten er i ferd med å spre seg videre innover i fjorden. Vi anbefaler at det planlegges et program for overvåking av eksisterende fremmedarter og for tidlig varsling av dørstokkarter og andre nye arter i Oslofjorden. NIVA-notat 0412/21