Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

KelpCoast – Kartlegging av tare-DNA langs Norskekysten: Vurdering av potensialet for lagring av tarekarbon i sedimenter langs kysten og offshore

Faglig foredrag
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Gunhild Borgersen, Kasper Hancke, Hege Gundersen, Marc Anglès d'Auriac, Böris Sanna Christina A Matsson, Kristine Hopland Sperre, Eva Leu, Sarah Ørberg