Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Storskala utprøving av klordosering i Driva 2021

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Anders Gjørwad Hagen, Tobias Houge Holter, Kjetil Olstad, Øyvind Aaberg Garmo, Peter Stig Hansen, Rolf Høgberget, Odd Arne Segtnan Skogan, Anne Luise Ribeiro, Marit Måsøy Amundsen, Ingar Becsan, Kirk Meyer

Sammendrag

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er ansett som en stor trussel mot norsk villaks, og myndighetene har som mål å utrydde den fra alle områder hvor den er etablert (Anon 2014). Nåværende smittestatus, i tillegg til faren for fremtidige nye innførsler fra smittede regioner og/eller infiserte vassdrag i våre naboland, tilsier at vedlikehold og utvikling av metoder for bekjempelse fortsatt er viktig. Det har derfor i en årrekke vært jobbet med å utvikle klormetoden til et fullverdig verktøy for bekjempelse av G. salaris. Gjennomføringen av forsøket i 2021 ble svært ulikt de foregående år, siden det ble store vannføringsendringer og krevende forhold. Dette har vært en fordel for metodeutviklingen, siden slike forhold fremprovoserte en del feilsituasjoner som det er svært nyttig å få luket vekk før en eventuell utryddelsesbehandling i Driva i 2022. Hoveddoseringsanleggene fungerte svært godt og etter hensikt, men vil likevel få noen få forbedringer. Sidebekkanleggene i dette forsøket viste at designet var godt og i de fleste tilfeller velfungerende. Driftssikkerheten ble likevel for mye redusert når det ble store vannføringsendringer i sidebekkene, og designendringer vil blir gjort for å avhjelpe dette. Overordnet logistikk med tanke på kjemikalier og utstyr fungerte bra, men det ble også tydelig at det ved dette omfanget er nødvendig med dedikerte team som holder orden på kjemikaliebehovet ved de ulike stasjonene. Forsøket var totalt sett vellykket, og særlig vellykket gitt de værmessige forutsetningene forsøket ble gjennomført under. Dette gir grunn til å forvente at et fullskala tiltak med klormetoden i Driva vil være gjennomførbart og med god sannsynlighet for å lykkes.