Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Monitoring ocean acidification in Norwegian seas in 2020

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Ingunn Skjelvan, Elizabeth Marie Jones, Melissa Chierici, Helene Frigstad, Knut Yngve Børsheim, Helene Hodal Lødemel, Tina Kutti, Andrew Luke King, Kai Sørensen, Abdirahman Omar, Richard Bellerby, Guttorm N. Christensen, Sabine Marty, Elizaveta Protsenko, Caroline Mengeot, Louise Valestrand, Marit Norli, Kristin Jackson-Misje, Lise B. Apelthun, Tor De Lange, Truls Johannessen, Claire Mourgues

Sammendrag

This is the 2020 annual report from the programs: ‘Monitoring ocean acidification in Norwegian waters’ and ‘Monitoring of ocean acidification in the coastal zone’ funded by the Norwegian Environment Agency. The measurements are performed by the Institute of Marine Research, NORCE Norwegian Research Centre, Norwegian Institute for Water Research, Univsersity of Bergen, and Akvaplan-niva. The measurements are collected in coastal waters as well as in open ocean and are from the Skagerrak, the Norwegian Sea, and the seasonally ice-covered Barents Sea. This report presents data from 2020 in addition to some time series data for the period 2010-2020. Denne årsrapporten for 2020 presenterer undersøkelser fra programmene ‘Overvåkning av havforsuring i norske farvann’ og ‘Overvåkning av havforsuring i kystsonen’ utført av Havforskningsinstituttet, NORCE Norwegian Research Centre, Norsk institutt for vannforskning, Univsersitetet i Bergen og Akvaplan-niva på oppdrag fra Miljødirektoratet. Målingene er gjort i kystvann og i åpent hav, og områder som er undersøkt er Skagerrak, Norskehavet og deler av Barentshavet. Rapporten presenterer primært data fra 2020 men viser også noen tidsserier fra perioden 2010-2020.