Til hovedinnhold
English

Andrew Luke King

Forskningsleder
E-postadresse
andrew.king@niva.no
Telefonnummer
+47 982 27 725
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Oseanografi

Profil

Andrew King har jobbet som forskningsleder på NIVA ved seksjon for marin biogeokjemi og oseanografi siden april 2014, og innehar samtidig en stilling som Professor II på University of Illinois Chicago. Han oppnådde en doktorgrad i kjemisk oseanografi i 2008 ved Scripps Institution of Oceanography, og jobbet deretter som postdoktor på University of Southern California og forskning førsteamanuensis på National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Kings primære fokus og forskning går ut på å karakterisere næringsstoffers tilførsel og distribusjon i havet, spesielt med fokus på bioaktive sporelementer, og belyse deres interaksjon med primærprodusenter. Blant hans interesser er også effekter av havforsuring på marine biogeokjemiske sykluser og på planteplanktons fysiologi samt bedre å forstå remineraliseringsprosesser og fluks av elementer til og fra partikler. Han kombinerer feltobservasjoner på forskningstokt med nøye designede eksperimenter om bord på skip eller i laboratoriet.