Til hovedinnhold
English
Prosjekter

NAUTILOS: New Approach to Underwater Technologies for Innovative, Low-cost Ocean obServation

Utvikling av nye, rimelige havsensorer for havobservasjon og folkeforskning.

Prosjektperiode
-
Finansiering
European Commission Horizon 2020
Eksterne nettsted
nautilos-h2020.eu
Forskningsseksjon
Oseanografi
Kontaktpersoner
Andrew Luke King

Om prosjektet

NAUTILOS skal tette hull i eksisterende marine observasjoner og modellering gjennom utvikling av en ny generasjon kostnadseffektive sensorer og prøvetakere for fysiske (saltholdighet, temperatur), kjemiske (uorganisk karbon, næringsstoffer, oksygen) og biologiske (planteplankton, dyreplankton, sjøpattedyr) havvariabler, i tillegg til mikro-/nano-plast, for å forbedre vår forståelse av miljøendringer og menneskeskapte påvirkninger knyttet til akvakultur, fiskeri og marin forsøpling. Nyutviklet marin teknologi vil bli integrert med ulike observasjonsplattformer og tatt i bruk ved hjelp av nye tilnærminger i et bredt spekter av viktige miljøsituasjoner (f.eks. fra land til dyphavsområder) og EU-politisk relevante anvendelser:

  • Observasjonssystemer for fiskeri og akvakultur
  • Demonstrasjoner av mulighetsplattformene
  • Demonstrasjon av utvidede observasjonssystemer
  • Demonstrasjoner på ARGO-plattformen
  • Dyrebårne instrumenter

NAUTILOS er dessuten opptatt av å fremme samarbeid som er i tråd med den europeiske plaststrategien. Prosjektet søker å samarbeide med både nåværende og tidligere forsknings- og innovasjonsprosjekter, samt initiativer og nettverk, for å utnytte den samlede ekspertisen. I tillegg har prosjektet som mål å etablere partnerskap med viktige interessenter som representanter for industrien, politiske beslutningstakere, økonomiske institutter og ikke-statlige organisasjoner (NGO-er). Gjennom disse samarbeidene skal NAUTILOS bidra til å øke bevisstheten om folkeforskning og styrke kapasiteten i sektoren for blå økonomi.

Det grunnleggende målet med prosjektet er å utfylle og utvide dagens europeiske observasjonsverktøy og -tjenester, å samle inn data med en mye høyere romlig oppløsning og tidsmessig regelmessighet og lengde enn det som er tilgjengelig på europeisk nivå i dag, og å gjøre overvåking av det marine miljøet mer tilgjengelig og demokratisk for både tradisjonelle og utradisjonelle databrukere. Prinsippene som ligger til grunn for NAUTILOS-prosjektet, er utvikling, integrering, validering og demonstrasjon av ny, banebrytende teknologi med hensyn til sensorer, interoperabilitet og integrering av ferdigheter. Utviklingen vil alltid være styrt av målene om skalerbarhet, modularitet, kostnadseffektivitet og tilgjengelighet av programvare og dataprodukter med åpen kildekode.

Partnere

Se våre samarbeidspartnere og les mer på prosjektets hovednettside.