Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Norsoop

NorSOOP skal styrke forskning på og observasjoner av de marine og atmosfæriske miljøene, i tillegg til å bidra til å finne bedre løsninger for å observere og håndtere menneskelig påvirkning på verdens hav.

Bilde fra båt med fjell i bakgrunnen
Prosjektperiode
-
Finansiering
Norges forskningsråd
Totalbudsjett
26 900 000
Eksterne nettsted
norsoop.com
Forskningsseksjon
Oseanografi
Kontaktperson
Andrew Luke King

Om prosjektet

NorSOOP (Norwegian Ships of Opportunity Program) er en nasjonal infrastruktur etablert av NIVA, Havforskningsinstituttet, Akvaplan-niva, og Meteorologisk institutt. NorSOOP benytter tilgjengelige skip slik som f.eks. kontainer-skip, ferjer, og cruisebåter til vitenskapelige målinger og observasjoner.

NorSOOP har som formål å styrke forskning på de marine og atmosfæriske miljøene og å bidra til å finne bedre løsninger for å observere og håndtere menneskelig påvirkning på verdens hav. NorSOOP omfatter skip som opererer kontinuerlig i Nordsjøen, Norskehavet (inkludert kysten og fjorder i Norge), og Barentshavet i Arktis. På hvert skip vil det installeres state-of-the-art av dagens sensorer som måler det marine og atmosfæriske miljøet, samt prøvetakere for å studere både fysiske, kjemiske, og biologiske prosesser i norske farvann. Noen av skipene vil også ha muligheter for laboratorium ombord for avanserte målinger og eksperimenter.

Les mer på prosjektets eksterne nettsider, eller i engelsk versjon her på niva.no.