Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord Årsrapport 2021

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Andre Staalstrøm, Guri Sogn Andersen, Mats Gunnar Walday, Anette Engesmo, Sandra Gran-Stadniczeñko, E. Therese Harvey

Sammendrag

Vannkvaliteten er moderat på alle målestasjonene i Indre Oslofjord, inkludert Drøbaksundet. Det var dypvannsfornyelse i Bunnefjorden i 2021, kun litt over to år etter forrige dypvannsfornyelse. NFR sitt nye dypvannsutslipp i Bunnefjorden har gitt signifikant mer vertikal omrøring, som sannsynligvis var medvirkende til at dypvannet ble fornyet tidligere enn forventet. Drøbakjetéen har en positiv virkning på den vertikale omrøringen i fjorden og må bevares. I november 2021 ble det observert den største planteplanktonoppblomstringen i Oslofjorden på flere tiår.