Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Overvåking av Indre Oslofjord

Overvåkingsprogrammet for Indre Oslofjord har gjennomført undersøkelser av marinbiologi og hydrografi/hydrokjemi hvert år siden 1970-årene.

Alger under vann
Prosjektperiode
-
Finansiering
Universitetet i Oslo
Forskningsseksjon
Oseanografi
Kontaktperson
André Staalstrøm

Om prosjektet

Målsetningen er blant annet å dokumentere effekten av tiltak som gjøres for å oppnå målene som er definert i Vannforskriften, hvor også ekstreme hendelser skal fanges opp. Samtidig er målet å studere dynamikken i hele økosystemet og utvide kunnskapen om ulike prosesser i fjorden. Prosjektet ledes av NIVA og gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Oslo.