Til hovedinnhold
English

Sandra Stadniczenko Gran

Forsker, ph.d.
E-postadresse
sandra.gran@niva.no
Telefonnummer
+47 968 41 635
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Oseanografi

Profil

Sandra er marinbiolog med et sterkt engasjement for bevaring av biomangfoldet i havet. Med over ti års erfaring innen feltet har hun spesialisert kunnskap om protistmangfold, eDNA-metabarkoding, bioinformatikk og biostatistikk, samt ekspertise innen laboratorieanalyser, feltprøvetaking og publikasjoner i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrift. I 2019 fullførte Sandra sin doktorgrad i marinbiologi ved Universitetet i Oslo (UiO) og jobbet deretter som marin forsker ved UiO fra 2019 til 2021. Fra 2021 begynte hun å jobbe ved NIVA som forsker i seksjon for oseanografi, hvor hun aktivt bidrar til ulike prosjekter relatert til miljøovervåking. Hennes ansvarsområder omfatter databehandling, statistisk analyse, datavisualisering, bruk av dataverktøy (spesielt R) og rapportskriving. Hennes motivasjon er et sterkt ønske om å forstå og beskytte marine økosystemer, og ser frem til å bringe sin ekspertise og dedikasjon til nye utfordringer innen marinbiologi.