Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Klorbehandling i Driva og Litldalselva 2022 - Første behandlingsår

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Kjetil Olstad, Anders Gjørwad Hagen, Tobias Houge Holter, Kim Magnus Bærum, Øyvind Aaberg Garmo, Peter Stig Hansen, Anne Luise Ribeiro, Marit Måsøy Amundsen, Kirk Meyer, Bjørnar Beylich, Simen Stene

Sammendrag

I august 2022 ble det gjennomført kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen. I de to elvene Driva og Litldalselva ble kloramin brukt som hovedkjemikalium. Klorbehandlingene ble gjennomført av gruppen «Gyroklor» i henhold til kontrakt med Veterinærinstituttet som overordnet oppdragsgiver. I denne rapporten oppsummeres metodikk og resultater fra disse klorbehandlingene. Det ble gjort jevnlige målinger for å følge opp effekten av alle små og store doseringspunkter. I hovedelva viste analyse av disse prøvene at det generelt ble oppnådd en samlet behandlingseffekt på mer enn 90 mikrogramdøgn for alle stasjoner. I sidebekkene var det 14 stasjoner som ikke nådde målet på 90 mikrogramdøgn. Sannsynligheten for at G. salaris skal ha overlevd behandlingen på noen av disse stedene er diskutert og funnet svært lav. I løpet av behandlingen ble det gjort utvidede undersøkelser for å kontrollere om det var tilfredsstillende behandlingskjemi også i det som var definert som potensielt problematiske områder i hovedelva og i sidebekkene. Det ble påvist flere områder som vil bli fulgt opp i fremtidige behandlinger. Kunnskap om stasjoner og områder med for lave klorkonsentrasjoner i vannet vil bli lagt til grunn for utvidet innsats både i form av løpende undersøkelser og konkrete tiltak for utbedring i fremtidige behandlinger. Behandlingen var totalt sett vellykket, og særlig vellykket gitt de vannføringsmessige utfordringene som rådet i sidebekkene. Dette gir grunn til å forvente at en samlet behandling over totalt to år vil ha god sannsynlighet for å lykkes.