Jarle Håvardstun
cand.scient.
Stilling: Overingeniør
Telefon: +47 482 55 399
Ansatt ved NIVA siden 1995. Jarle Håvardstun har vært toktleder på flere av NIVAs større marine prosjekter. Organiserer, koordinerer og leder feltarbeid innen marine og ferskvannsrelaterte prosjekter. Er selvstendig prosjektleder for ferskvanns og marine undersøkelser. Har sikkerhetskurs for offshore feltarbeid iht. standarder satt av OLF (oljeindustriens landsforening). Har erfaring med opparbeiding og tilrettelegging av biologisk materiale til kjemiske analyser. Har skrevet ca 30 NIVA rapporter og er medforfatter på ca 110 NIVA rapporter.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Schøyen, Merete; Allan, Ian; Ruus, Anders; Håvardstun, Jarle; Hjermann, Dag Øystein; Beyer, Jonny; (2017) Comparison of caged and native blue mussels (Mytilus edulis spp.) for environmental monitoring of PAH, PCB and trace metals. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 130 s221-232 doi: 10.1016/j.marenvres.2017.07.025
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre