Ansatt bilde
Katharina Bjarnar Løken
MSc
Stilling: Kvalitetsansvarlig
Telefon: +47 982 27 797
Seksjon: Akkrediterte analysetjenester
Overingeniør med analytisk kjemi som fagfelt. Mye erfaring med prøveopparbeidelse og kjemiske analyser av persistente miljøgifter i biologisk materiale. Hovedsaklig jobbet med gasskromatografi og massespektrometri. Vært deltager i mange ulike forskningsprosjekter i inn- og utland. Har i tillegg mye erfaring med kvalitessikring og HMS.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre