Til hovedinnhold
English

Katharina Bjarnar Løken

Seksjonsleder, Vannkjemiske analyser
E-postadresse
katharina.loken@niva.no
Telefonnummer
+47 934 04 519
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Vannkjemiske analyser

Profil

Katharina har en mastergrad i organisk analytisk kjemi fra UiO i 2006. Hun har lang erfaring med ulike kjemiske analyser med både gass- og væskekromatografi samt ulike metoder for bestemmelse av uorganiske parametere i vann. Hun har også lang erfaring med kvalitetsarbeid iht. ISO 17025 og 9001, mye HMS-arbeid knyttet til laboratorieaktiviteter og som lokal tillitsvalgt for NITO. Hun er også godt i gang med å opparbeide seg erfaring som leder og tilegne seg kompetanse innen ledelse.