Kine Bæk
MA
Stilling: Gruppeleder, Miljøkjemi
Telefon: +47 982 15 409
Seksjon: Miljøkjemi og teknologi
Kine er utdannet innen analytisk kjemi og har siden 1999 jobbet med bestemmelse av organiske miljøgifter i ulike matrikser som biota, passive prøvetakere, jord og vann. Hun har bred erfaring innen metodeutvikling og lang erfaring med kvalitetssikring ihht ISO 17025. Kine har også erfaring med kompetansebygging nasjonalt og internasjonalt og har mye erfaring med prøvelogistikk ,samt praktisk laboratorie- og prosjekt-administrasjon.