Marit Norli
MSc
Stilling: Forsker
Telefon: +47 415 25 913
Seksjon: Oseanografi
Marit Norli har en utdannelse i programmet Marine Coastal Development fra NTNU (MSc), med fokus på fotosyntese i marine planktonalger ved hjelp av phyto-PAM. Hennes utdanning inkluderte feltarbeid på den arktiske polarisen og erfaring med ulike plattformer (AUV, glider og ROV). Hun er interessert i økosystemprosesser og biogeokjemiske koblinger, inkludert artsmangfold og utbredelse og timing av blomstringer relatert til effekter av variasjon og langsiktige endringer i karbonat-systemet (havforsuring) og havtemperatur (global oppvarming). Hun har erfaring med tidsserier fra FerryBox, analyse av alkalinitet og uorganisk karbon (VINDTA) og pH, marine mikroalgers bio-optiske egenskaper (spektrofotometri, spektrofluorometri) og fysiologi (HPLC, phyto-PAM). Marit Norli has an education in Marine Coastal Development from NTNU (MSc), focusing on aquatic photosynthetic dynamics in planktonic algae using phyto-PAM. Her education included fieldwork on the arctic polar ice-cap and hands on experience with AUV’s, gliders and ROV’s. She is interested in ecosystem processes and biogeochemical couplings, including species abundance and bloom timing in relation to phenology and effects of variation and long term changes in the carbonate system (ocean acidification) and ocean temperature (global warming). She is experienced in FerryBox operations and time-series; ocean carbonate system determination (VINDTA alkalinity and inorganic carbon analysis, pH); bio-optical properties (spectrophotometry, spectrofluorometry); physiology (HPLC, phyto-PAM).

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Frigstad, Helene; Kaste, Øyvind; Deininger, Anne; Kvalsund, Karsten; Christensen, Guttorm; Bellerby, Richard GJ; Sørensen, Kai; Norli, Marit; King, Andrew L; (2020) Influence of Riverine Input on Norwegian Coastal Systems. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 7 doi: 10.3389/fmars.2020.00332
  2. Nima, Ciren; Frette, Øyvind; Hamre, Børge; Stamnes, Jakob J; Chen, Yi-Chun; Sørensen, Kai; Norli, Marit; Lu, Daren; Xing, Qianguo; Muyimbwa, Dennis; Ssenyonga, Taddeo; Stamnes, Knut H; Erga, Svein Rune; (2019) CDOM Absorption Properties of Natural Water Bodies along Extreme Environmental Gradients. Water ISSN 2073-4441. Vol 11 No10 doi: 10.3390/w11101988
  3. Johnsen, Geir; Norli, Marit; Moline, Mark A.; Robbins, Ian; Quillfeldt, Cecilie von; Sørensen, Kai; Cottier, Finlo Robert; Berge, Jørgen; (2018) The advective origin of an under-ice spring bloom in the Arctic Ocean using multiple observational platforms. Polar Biology ISSN 0722-4060. Vol 41 No6 s1197-1216 doi: 10.1007/s00300-018-2278-5
  4. Nima, Ciren; Frette, Øyvind; Hamre, Børge; Erga, Svein Rune; Chen, Yi-Chun; Zhao, Lu; Sørensen, Kai; Norli, Marit; Stamnes, Knut; Muyimbwa, Dennis; Ssenyonga, Taddeo; Ssebiyonga, Nicolausi; Stamnes, Jakob J.; (2017) Analysis and parameterization of absorption properties of northern Norwegian coastal water. AIP Conference Proceedings ISSN 0094-243X. Vol 1810:120007 No1 doi: 10.1063/1.4975581
  5. Nima, Ciren; Hamre, Børge; Frette, Øyvind; Erga, Svein Rune; Chen, Yi-Chun; Zhao, Lu; Sørensen, Kai; Norli, Marit; Stamnes, Jakob J.; (2017) Impact of Chromophoric dissolved organic matter on light absorption in lake water on the Tibetan Plateau, China. AIP Conference Proceedings ISSN 0094-243X. Vol 1810:120005 doi: 10.1063/1.4975579
  6. Ruddick, Kevin; Brockmann, Carsten; Créach, Véronique; De Keukelaere, Liesbeth; Doxaran, David; Forster, Rodney; Jaccard, Pierre; Knaeps, Els; Lebreton, Carole; Ledang, Anna Birgitta; Nechad, Bouchra; Norli, Marit; Novoa, Stéfani; Ody, Anouck; Pringle, Nicholas; Sørensen, Kai; Stelzer, Kerstin; Van Der Zande, Dimitry; Vanhellemont, Quinten; (2016) Processing and exploitation of multisensor optical data for coastal water applications - The HIGHROC project. ESA SP ISSN 0379-6566. Vol SP-740
  7. Nima, Ciren; Frette, Øyvind; Hamre, Børge; Erga, Svein Rune; Chen, Yi-Chun; Zhao, Lu; Sørensen, Kai; Norli, Marit; Stamnes, Knut; Stamnes, Jakob J.; (2016) Absorption properties of high-latitude Norwegian coastal water: The impact of CDOM and particulate matter. Estuarine, Coastal and Shelf Science ISSN 0272-7714. Vol 178 s158-167 doi: 10.1016/j.ecss.2016.05.012
  8. Yakushev, Evgeny; Makkaveev, Petr; Polukhin, Alexander; Protsenko, Elizaveta; Stepanova, Svetlana; Khlebopashev, Pavel; Yakubov, Shamil; Staalstrøm, Andre; Norli, Marit; (2016) Hydrochemical studies in coastal waters of the Spitsbergen Archipelago in 2014–2015. Oceanology ISSN 0001-4370. Vol 56 No5 s763-765 doi: 10.1134/S0001437016040123
  9. Reggiani, Emanuele R; King, Andrew L; Norli, Marit; Jaccard, Pierre; Sørensen, Kai; Bellerby, Richard G J; (2016) FerryBox-assisted monitoring of mixed layer pH in the Norwegian Coastal Current. Journal of Marine Systems ISSN 0924-7963. Vol 162 s29-36 doi: 10.1016/j.jmarsys.2016.03.017
  10. Cirennima, X; Hamre, Børge; Frette, Øyvind; Erga, Svein Rune; Chen, Yi-Chun; Zhao, Lu; Sørensen, Kai; Norli, Marit; Lu, Da-Ren; Xing, Qian-Guo; Ma, Yao-Ming; Gelsor, Norsang; Stamnes, Jakob J.; (2015) Impact of particulate and dissolved material on light absorption properties in a High-Altitude Lake in Tibet, China. Hydrobiologia ISSN 0018-8158. Vol Published ahead of print doi: 10.1007/s10750-015-2528-2
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre