Nina Tuscano Buenaventura
MSc
Stilling: Stipendiat
Telefon: +47 995 90 985
Nina T. Buenaventura har jobbet på NIVA siden 2017, og jobber nå som laboratorieingeniør for miljøgifter og drifter mikroplastlaben på NIVA. Hennes bakgrunn er naturforvaltning og marinbiologi. Siden 2016 har hun undersøkt mikroplast i ulike miljøer og biota, og deltatt i optimalisering av å ekstrahere og isolere mikroplast i ulike matriser som sediment, ferskvann og marint vann, i tillegg til biota, blant annet i muslinger og fisk. Nina har også deltatt i flere interlab kalibreringer (ILC) for mikroplast, dette innebærer å sammenligne resultater fra hver lab om antall mikroplast i prøver. Prøvene som skal etterligne miljøprøver (f.eks fisk eller sediment osv.) er tilført et kjent antall partikler, og resultatene rapporteres tilbake for sammenligning. I tillegg til å delta på ILC for NIVA sin mikroplastlab, har Nina også bidrat til å produsere referansematerialer for noen ILC øvelsene. Hun har også god erfaring med kjemisk analyse av mikro- og makro-plastpartikler ved bruken av FT-IR for å undersøke hvilket plastpolymerer de spesifikke partiklene består av. Erfaringene hun har tilegnet seg innenfor mikroplast har ført til at hun har opplært studenter (MSc og PhD) i mikroplastanalyser nasjonalt og internasjonalt, og dissiminert til et større vitenskapelig publikum. Hun har også komptanse i prøvetagkning for mikroplast og kjenner til mulige kontamineringsmuligheter.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Schell, Theresa; Hurley, Rachel; Buenaventura, Nina Tuscano; Mauri, Pedro V.; Nizzetto, Luca; Rico, Andreu; Vighi, Marco; (2021) Fate of microplastics in agricultural soils amended with sewage sludge: Is surface water runoff a relevant environmental pathway?. Environmental Pollution (1987) ISSN 0269-7491. Vol 293 doi: 10.1016/j.envpol.2021.118520
  2. Clayer, Francois; Jartun, Morten; Buenaventura, Nina T; Guerrero, Jose-Luis; Lusher, Amy; (2021) Bypass of Booming Inputs of Urban and Sludge-Derived Microplastics in a Large Nordic Lake. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 55 No12 s7949-7958 doi: 10.1021/acs.est.0c08443
  3. Clayer, Francois; Jartun, Morten; Buenaventura, Nina T; Guerrero, Jose-Luis; Lusher, Amy; (2021) Bypass of Booming Inputs of Urban and Sludge-Derived Microplastics in a Large Nordic Lake. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 55 No12 s7949-7958 doi: 10.1021/acs.est.0c08443
  4. Isobe, Atsuhiko; Buenaventura, Nina T; Chastain, Stephen; Chavanich, Suchana; Cózar, Andrés; DeLorenzo, Marie; Hagmann, Pascal; Hinata, Hirofumi; Kozlovskii, Nikolai; Lusher, Amy L; Martí, Elisa; Michida, Yutaka; Mu, Jingli; Ohno, Motomichi; Potter, Gael; Ross, Peter S; Sagawa, Nao; Shim, Won Joon; Song, Young Kyoung; Takada, Hideshige; Tokai, Tadashi; Torii, Takaaki; Uchida, Keiichi; Vassillenko, Katerina; Viyakarn, Voranop; Zhang, Weiwei; (2019) An interlaboratory comparison exercise for the determination of microplastics in standard sample bottles. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 146 s831-837 doi: 10.1016/j.marpolbul.2019.07.033
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre