Paul Ragnar Berg
PhD
Stilling: Forskningsleder
Telefon: +47 907 34 032
Seksjon: Ledelse, forskningsfaglig
Paul Ragnar Berg tiltrer som forskningsleder for seksjon for marin biologi i februar 2021, med ansvar for bl.a. personal, økonomi, faglig ledelse og kvalitetssikring. Paul er marinbiolog og populasjonsgenetiker og har også ansvar for egne forskningsprosjekter, med hovedvekt på genetiske problemstillinger i marine systemer. I disse prosjektene ser han ser på genetiske konsekvenser hos fremmede/invaderende arter (snøkrabbe og konge-krabbe) samt populasjonsgenomiske analyser i hyse og torsk. Han har en bred marinbiologisk bakgrunn, med spesialisering innen marin populasjonsgenomikk gjennom sin PhD avhandling ”Genomic divergence in Atlantic cod populations”fra 2016. Han har vært involvert i ulike forskningsprosjekter som dekker mange aspekter innenfor marinbiologi og molekylærøkologi. Disse prosjektene er rettet både mot naturlige populasjoner, men også mot havbruk/oppdrett samt prosjekter rettet mot tradisjonelle husdyr og planter. Han er for tiden opptatt av å kombinere tradisjonelle metoder for artsidentifisering med molekylære metoder (eDNA) for å belyse problemstillinger knyttet til biodiversitet, miljøovervåking, marin restaurering etc. Paul har prosjektleder-erfaring fra sin tid som avdelingsleder på CIGENE (NMBU) og har opparbeidet seg bred erfaring fra alle trinn i prosjektene, fra søknadsskriving, eksperimentelt design, feltarbeid, lab. arbeid, data analyse og artikkelskriving.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Berg, Paul Ragnar; Jorde, Per Erik; Glover, Kevin; Dahle, Geir; Taggart, John B.; Korsbrekke, Knut; Dingsør, Gjert Endre; Skjæraasen, Jon Egil; Wright, Peter J.; Cadrin, Steven X.; Knutsen, Halvor; Westgaard, Jon-Ivar; (2020) Genetic structuring in Atlantic haddock contrasts with current management regimes. ICES Journal of Marine Science ISSN 1054-3139. s1-13 doi: 10.1093/icesjms/fsaa204
 2. Langangen, Øystein; Färber, Leonie Anette; Stige, Leif Christian; Diekert, Florian Klaus; Barth, Julia Maria Isis; Matschiner, Michael; Berg, Paul Ragnar; Star, Bastiaan; Stenseth, Nils Christian; Jentoft, Sissel; Durant, Joel Marcel; (2018) Ticket to spawn: Combining economic and genetic data to evaluate the effect of climate and demographic structure on spawning distribution in Atlantic cod. Global Change Biology ISSN 1354-1013. Vol 25 No1 s134-143 doi: 10.1111/gcb.14474
 3. Barth, Julia Maria Isis; Berg, Paul Ragnar; Jonsson, Per R; Bonanomi, Sara; Corell, Hanna; Hemmer-Hansen, Jakob; Jakobsen, Kjetill Sigurd; Johannesson, Kerstin; Jorde, Per Erik; Knutsen, Halvor; Moksnes, Per-Olav; Star, Bastiaan; Stenseth, Nils Christian; Svedang, Henrik; Jentoft, Sissel; Andre, Carl; (2017) Genome architecture enables local adaptation of Atlantic cod despite high connectivity. Molecular Ecology ISSN 0962-1083. Vol 26 No17 s4452-4466 doi: 10.1111/mec.14207
 4. Berg, Paul Ragnar; Star, Bastiaan; Pampoulie, Christophe; Bradbury, Ian R.; Bentzen, Paul; Hutchings, Jeffrey; Jentoft, Sissel; Jakobsen, Kjetill Sigurd; (2017) Trans-oceanic genomic divergence of Atlantic cod ecotypes is associated with large inversions. Heredity ISSN 0018-067X. Vol 119 s418-428 doi: 10.1038/hdy.2017.54
 5. Berg, Paul Ragnar; Star, Bastiaan; Pampoulie, Christophe; Sodeland, Marte; Barth, Julia Maria Isis; Knutsen, Halvor; Jakobsen, Kjetill Sigurd; Jentoft, Sissel; (2016) Three chromosomal rearrangements promote genomic divergence between migratory and stationary ecotypes of Atlantic cod. Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 6 s1-12 doi: 10.1038/srep23246
 6. Sodeland, Marte; Jorde, Per Erik; Lien, Sigbjørn; Jentoft, Sissel; Berg, Paul Ragnar; Grove, Harald; Kent, Matthew Peter; Arnyasi, Mariann; Olsen, Esben Moland; Knutsen, Halvor; (2016) "Islands of divergence" in the Atlantic cod genome represent polymorphic chromosomal rearrangements. Genome Biology and Evolution (GBE) ISSN 1759-6653. Vol 8 No4 s1012-1022 doi: 10.1093/gbe/evw057
 7. Pampoulie, Christophe; Skírnisdóttir, Sigurlaug; Star, Bastiaan; Jentoft, Sissel; Jonsdottir, Ingibjörg G.; Hjorleifsson, Einar; Thorsteinsson, Vilhjalmur; Palsson, Olafur K.; Berg, Paul Ragnar; Andersen, Øivind; Magnusdottir, Steinunn; Helyar, Sarah J.; Daníelsdóttir, Anna Kristin; (2015) Rhodopsin Gene Polymorphism Associated with Divergent Light Environments in Atlantic Cod. Behavior Genetics ISSN 0001-8244. Vol 45 No2 s236-244 doi: 10.​1007/​s10519-014-9701-7
 8. Berg, Paul Ragnar; Jentoft, Sissel; Star, Bastiaan; Ring, Kristoffer Hofaker; Knutsen, Halvor; Lien, Sigbjørn; Jakobsen, Kjetill Sigurd; Andre, Carl; (2015) Adaptation to low salinity promotes genomic divergence in Atlantic Cod (Gadus morhua L.). Genome Biology and Evolution (GBE) ISSN 1759-6653. Vol 7 No6 s1644-1663 doi: 10.1093/gbe/evv093
 9. Bradbury, Ian R.; Bowman, Sharen; Borza, Tudor; Snelgrove, Paul V. R.; Hutchings, Jeffrey A.; Berg, Paul Ragnar; Rodríguez-Ezpeleta, Naiara; Lighten, Jackie; Ruzzante, Daniel E.; Taggart, Christopher; Bentzen, Paul; (2014) Long distance linkage disequilibrium and limited hybridization suggest cryptic speciation in Atlantic cod. PLOS ONE ISSN 1932-6203. Vol 9 No9 doi: 10.1371/journal.pone.0106380
 10. Andersen, Øivind; Rosa, Maria; Yadav, Prakash; Pirolli, Davide; Fernandes, Jorge; Berg, Paul Ragnar; Jentoft, Sissel; André, Carl; (2014) The conserved Phe GH5 of importance for hemoglobin intersubunit contact is mutated in gadoid fish. BMC Evolutionary Biology ISSN 1471-2148. Vol 14 doi: 10.1186/1471-2148-14-54
 11. Westengen, Ola Tveitereid; Ring, Kristoffer Hofaker; Berg, Paul Ragnar; Brysting, Anne Krag; (2014) Modern maize varieties going local in the semi-arid zone in Tanzania. BMC Evolutionary Biology ISSN 1471-2148. Vol 14 No1 s1-12 doi: 10.1186/1471-2148-14-1
 12. Pedersen, Stephanie; Berg, Paul Ragnar; Culling, Mark; Danzmann, Roy G.; Glebe, Brian; Leadbeater, Steven; Lien, Sigbjørn; Moen, Thomas; Vandersteen, Wendy; Boulding, Elizabeth G.; (2013) Quantitative trait loci for precocious parr maturation, early smoltification, and adult maturation in double-backcrossed trans-Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture ISSN 0044-8486. Vol 410-411 s164-171 doi: 10.1016/j.aquaculture.2013.06.039
 13. Brazauskas, Gintaras; Xing, Yongzhong; Studer, Bruno; Schejbel, Britt; Frei, Ursula; Berg, Paul Ragnar; Lübberstedt, Thomas; (2013) Identification of genomic loci associated with crown rust resistance in perennial ryegrass (Lolium perenne L.)divergently selected populations. Plant Science ISSN 0168-9452. Vol 208 s34-41 doi: 10.1016/j.plantsci.2013.02.017
 14. Culling, Mark; Freamo, Heather; Patterson, Kristen; Berg, Paul Ragnar; Lien, Sigbjørn; Boulding, Elizabeth G.; (2013) Signatures of Selection on Growth, Shape, Parr Marks, and SNPs Among Seven Canadian Atlantic Salmon (Salmo Salar) Populations. Open Evolution Journal ISSN 1874-4044. Vol 7 doi: 10.2174/1874404401307010001
 15. Kerty, Emilia; Heuser, Kjell; Indahl, Ulf Geir; Berg, Paul Ragnar; Nakken, Sigve; Lien, Sigbjørn; Omholt, Stig W; Ottersen, Ole Petter; Nagelhus, Erlend Arnulf; (2013) Is the brain water channel aquaporin-4 a pathogenetic factor in idiopathic intracranial hypertension? Results from a combined clinical and genetic study in a Norwegian cohort. Acta Ophthalmologica ISSN 1755-375X. Vol 91 No1 s88-91 doi: 10.1111/j.1755-3768.2011.02231.x
 16. Westengen, Ola Tveitereid; Berg, Paul Ragnar; Kent, Matthew Peter; Brysting, Anne Krag; (2012) Spatial Structure and Climatic Adaptation in African Maize Revealed by Surveying SNP Diversity in Relation to Global Breeding and Landrace Panels. PLOS ONE ISSN 1932-6203. Vol 7 No10 doi: 10.1371/journal.pone.0047832
 17. Vasemägi, Anti; Nilsson, Jan; McGinnity, Philip; Cross, Tom; O'Reilly, Patrick; Glebe, Brian; Peng, Bo; Berg, Paul Ragnar; Primmer, Craig R.; (2012) Screen for Footprints of Selection during Domestication/Captive Breeding of Atlantic Salmon. Comparative and Functional Genomics ISSN 1531-6912. Vol 2012 doi: 10.1155/2012/628204
 18. Egeland, Thore; Fonneløp, Ane Elida; Berg, Paul Ragnar; Kent, Matthew Peter; Lien, Sigbjørn; (2012) Complex mixtures: A critical examination of a paper by Homer et al. Forensic Science International ISSN 0379-0738. Vol 6 No1 s64-69 doi: 10.1016/j.fsigen.2011.02.003
 19. Lehtonen, PK; Laaksonen, T; Artemyev, AV; Belskii, E; Berg, Paul Ragnar; Both, C; Buggiotti, L; Bures, S; Burgess, MD; Bushuev, AV; Krams, I; Moreno, J; Mägi, M; Nord, A; Potti, J; Ravussin, PA; Sirkiä, PM; Sætre, Glenn-Peter; Winkel, W; Primmer, CR; (2012) Candidate genes for colour and vision exhibit signals of selection across the pied flycatcher (Ficedula hypoleuca) breeding range. Heredity ISSN 0018-067X. Vol 108 No4 s431-440 doi: 10.1038/hdy.2011.93
 20. Star, Bastiaan; Nederbragt, Alexander Johan; Jentoft, Sissel; Grimholt, Unni; Malmstrøm, Martin; Gregers, Tone Fredsvik; Rounge, Trine Ballestad; Paulsen, Jonas; Solbakken, Monica Hongrø; Sharma, Animesh; Wetten, Ola Frang; Lanzén, Anders; Winer, Roger; Knight, James; Vogel, Jan-Hinnerk; Aken, Bronwen; Andersen, Øivind; Lagesen, Karin; Tooming-Klunderud, Ave; Edvardsen, Rolf; Kirubakaran, G. Tina; Espelund, Mari; Nepal, Chirag; Previti, A. Christopher; Karlsen, Bård Ove; Moum, Truls; Skage, Morten; Berg, Paul Ragnar; Gjøen, Tor; Kuhl, Heiner; Thorsen, Jim; Malde, Ketil; Reinhardt, Richard; Du, Lei; Johansen, Steinar Daae; Searle, Steve; Lien, Sigbjørn; Nilsen, Frank; Jonassen, Inge; Omholt, Stig W; Stenseth, Nils Christian; Jakobsen, Kjetill Sigurd; (2011) The genome sequence of Atlantic cod reveals a unique immune system. Nature ISSN 0028-0836. Vol 477 No7363 s207-210 doi: 10.1038/nature10342
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre