Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Indo-Norwegian Collaboration Project on Ecosystem Services and Accounting (INECO)

INECO (Indo-Norwegian Collaboration Project on Ecosystem Services and Accounting) er en del av Indo-Norway Integrated Ocean Management and Research Initiative. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NIVA og National Centre for Coastal Research (NCCR) i India. Målet er å utvikle kapasitet og kompetanse innen økosystemtjenester for å støtte den blå økonomien og havregnskap i India.

Fargerike båter på strand

Om prosjektet

Bakgrunn

Kystsoner spiller en viktig rolle i mange land, men kystområder over hele verden står overfor en rekke trusler som øker sårbarheten til lokalsamfunn som bor langs kysten, og miljøene de er avhengige av.

Det anslås at rundt 37 % av verdens befolkning bor i kystområder og kystsamfunn. Kystøkosystemene utgjør en viktig naturkapital for landenes blå økonomier, og er avgjørende for lokalsamfunnenes levebrød og velferd. I kystområdene finnes det en rekke ulike habitater som mangroveskog, saltmyrer, sjøgressenger, tareskog, korallrev og strender. Ressursene og godene som kystøkosystemene leverer, spenner fra mat (f.eks. fisk, skalldyr og alger), og råvarer (f.eks. trevirke fra mangrover) til kystbeskyttelse mot stormer og flom, regulering av vannkvaliteten og muligheter for turisme og rekreasjon.

Kystøkosystemene spiller også en avgjørende rolle når det gjelder å dempe de globale klimaendringene og sikre kystsamfunnenes motstandskraft mot konsekvensene av klimaendringene.

India

India har en kystlinje som er ca. 7517 km lang, med 5423 km rundt fastlandet og 2094 km på forskjellige øyer (f.eks. Lakshadweep, Andaman og Nicobar). Indias eksklusive økonomiske sone (EEZ) strekker seg over mer enn to millioner kvadratkilometer, fordelt på ni delstater som grenser til havet, to unionsterritorier og to øyterritorier. Mer enn 150 millioner mennesker i India er direkte eller indirekte avhengige av kystøkosystemene og de ulike godene de skaper.

Blant de mange truslene som disse områdene står overfor, er sammenhengende sosioøkologiske prosesser som omfatter for eksempel, klimaendringer, tap av biologisk mangfold, forurensning og utviklingspress (f.eks. fra turisme til urbanisering).

Med tanke på det store antallet mennesker som er avhengige av kystressursene, er beskyttelse av økologiske systemer og utvikling av avbøtende tiltak også viktig for matsikkerheten og tilpasningen til klimaendringene.

Mål

Hovedmålet til INECO-prosjektet er å utvikle kapasitet og kompetanse innen økosystemtjenester for å støtte den blå økonomien og havregnskap i India.

Lokasjon

Casestudie av mangroveøkosystemet og Coringa-økosystemet.