Til hovedinnhold
English

Sigurd Øxnevad

Forsker
E-postadresse
sigurd.oxnevad@niva.no
Telefonnummer
+47 452 67 036
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Miljøgifter

Profil

Sigurd Øxnevad jobber ved NIVA Region Sør i Grimstad. Han har hovedfag i zoologi (Cand scient) fra Universitetet i Oslo (fra 1994). Han har vært ansatt på NIVA siden 2001, og er tilknyttet seksjon for miljøgifter. Øxnevad jobber mest med overvåking av miljøgifter i marint miljø, men er også involvert i enkelte prosjekter i ferskvann. De siste årene har han jobbet mye med tiltaksorientert overvåking i henhold til vannforskriften. Han har også hatt prosjekter for risikovurdering av områder med forurenset sediment. Øxnevad har vært involvert i Miljødirektoratets nasjonale overvåkingsprogrammer, med overvåking av miljøgifter i torsk og blåskjell langs kysten (MILKYS), og overvåking av miljøgifter i næringsnett i innsjøer i Norge (MILFERSK). Han har lang erfaring som prosjektleder, og har også omfattende erfaring fra feltarbeid, tokt og prøvetaking av sediment og biota (fisk, blåskjell, krabbe).