Sonja Kistenich
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: +47 450 70 691
Sonja Kistenich er marinbiolog og botaniker med utdannelse fra Universitetet i Rostock (Tyskland) og en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har gjennom de siste ti år opparbeidet seg betydelig kompetanse innenfor taksonomi av flere organismegrupper med fokus på marine mikroalger. I tillegg har hun opparbeidet seg detaljert kunnskap om diverse molekylære analysemetoder, blant annet isolasjon av DNA/RNA, PCR og qPCR, Sanger og IonTorrent-sekvensering samt diverse fylogenetisk programvare for analyser av molekylære data. Hun har også erfaring med behandling og modifisering av data ved bruk av flere programmeringsspråk. I NIVA jobber Kistenich med analyser av marine planteplanktonprøver knyttet til flere av de store overvåkningsprogrammene innenfor ØKOKYST og for Ytre Oslofjord. I tillegg er hun involvert i flere prosjekter som bruker miljø-DNA til å detektere signalarter i ferskvann.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Halici, Mehmet Gökhan; Kahraman, Merve; Kistenich, Sonja; Timdal, Einar; (2021) Toniniopsis bartakii - A new species of lichenised fungus from James Ross Island (Antarctic Peninsula). Turkish Journal of Botany ISSN 1300-008X. Vol 45 No3 s216-223 doi: 10.3906/bot-2101-24
  2. Kistenich, Sonja Daniela; Bendiksby, Mika; Weerakoon, Gothamie; Timdal, Einar; (2020) A revision of the genus Aciculopsora (Ramalinaceae) with the description of one new species and one new combination. Plant and Fungal Systematics ISSN 2544-7459. Vol 65 No1 s200-209 doi: 10.35535/pfsyst-2020-0015
  3. Kistenich, Sonja Daniela; Ekman, Stefan; Bendiksby, Mika; Timdal, Einar; (2019) (2687) Proposal to conserve the name Phyllopsora against Triclinum and Crocynia (Ramalinaceae, lichenized Ascomycota). Taxon ISSN 0040-0262. Vol 68 No3 s590-592 doi: 10.1002/tax.12075
  4. Kistenich, Sonja Daniela; Bendiksby, Mika; Ekman, Stefan; Caceres, MES; Hernández, Jesus E.; Timdal, Einar; (2019) Towards an integrative taxonomy of Phyllopsora (Ramalinaceae). The Lichenologist ISSN 0024-2829. Vol 51 No4 s323-392 doi: 10.1017/S0024282919000252
  5. Kistenich, Sonja Daniela; Bendiksby, Mika; Vairappan, Charles S.; Weerakoon, Gothamie; Wijesundara, Siril; Wolseley, Patricia; Timdal, Einar; (2019) A regional study of the genus Phyllopsora (Ramalinaceae) in Asia and Melanesia. MycoKeys ISSN 1314-4057. Vol 53 s23-72 doi: 10.3897/mycokeys.53.33425
  6. Kistenich, Sonja; Halvorsen, Rune; Schrøder-Nielsen, Audun; Thorbek, Birgitte Lisbeth Graae; Timdal, Einar; Bendiksby, Mika; (2019) DNA Sequencing Historical Lichen Specimens. Frontiers in Ecology and Evolution ISSN 2296-701X. Vol 7 doi: 10.3389/fevo.2019.00005
  7. Kistenich, Sonja; Timdal, Einar; Bendiksby, Mika; Ekman, Stefan; (2018) Molecular systematics and character evolution in the lichen family Ramalinaceae (Ascomycota: Lecanorales). Taxon ISSN 0040-0262. Vol 67 No5 s871-904 doi: 10.12705/675.1
  8. Kistenich, Sonja; Rikkinen, Jouko; Thüs, Holger; Vairappan, Charles S.; Wolseley, Patricia; Timdal, Einar; (2018) Three new species of Krogia (Ramalinaceae, lichenised Ascomycota) from the Paleotropics. MycoKeys ISSN 1314-4057. Vol 40 s69-88 doi: 10.3897/mycokeys.40.26025
  9. Struck, Torsten H; Feder, Jeffrey L.; Bendiksby, Mika; Birkeland, Siri; Cerca De Oliveira, Josè; Gusarov, Vladimir; Kistenich, Sonja; Larsson, Karl-Henrik; Liow, Lee Hsiang; Nowak, Michael; Stedje, Brita; Bachmann, Lutz; Dimitrov, Dimitar; (2017) Finding Evolutionary Processes Hidden in Cryptic Species. Trends in Ecology & Evolution ISSN 0169-5347. Vol 33 No3 s153-163 doi: 10.1016/j.tree.2017.11.007
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre