Tina Bryntesen
MSc
Stilling: Teknisk leder, vannkvalitetsanalyser
Telefon: +47 986 56 184
Seksjon: Vannkjemiske analyser
Tina Bryntesen har mastergrad i uorganisk analytisk kjemi fra Universitetet i Oslo, der hun fokuserte på å få en bred kompetanse innen analytiske metoder og instrumenter. Masteroppgaven gikk ut på metodeutvikling med SPE og senere deteksjon med ICP-MS og ICP-AES. Tina har vært ansatt i NIVA siden 2015 som laboratorieingeniør på seksjon for akkrediterte analysetjenester, og har tidligere erfaring med forskning og utvikling. I NIVA utfører hun blant annet analyser for kornfordeling, IC, TOC og MeHg/Tot-Hg. I tillegg har hun arrangert sammenliknende laboratorieprøvinger (SLP) for ferskvann og industriavløpsvann, og er kontaktperson og koordinator mellom laboratoriet og enkelte store prosjekter i NIVA.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Rapporter

Andre