Tina Bryntesen
MSc
Stilling: Teknisk leder, Vannkjemiske Analyser
Telefon: +47 986 56 184
Seksjon: Vannkjemiske analyser
Tina Bryntesen har mastergrad i uorganisk analytisk kjemi fra Universitetet i Oslo, der hun fokuserte på å få en bred kompetanse innen analytiske metoder og instrumenter. Masteroppgaven gikk ut på metodeutvikling med SPE og senere deteksjon med ICP-MS og ICP-AES. Tina har vært ansatt i NIVA siden 2015 og er nå teknisk leder tilknyttet seksjon for vannkjemiske analyser. Tina arrangerer også sammenlignende laboratorieprøvinger (SLP), kvalitetssikrer analyseresultater, er kontaktperson mot enkelte større prosjekter i NIVA og utfører enkelte analyser på laboratoriet.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Sørmo, Erlend; Silvani, Ludovica; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Bryntesen, Tina; Eek, Espen; Cornelissen, Gerard; (2022) Formation and availability of methylmercury in mercury-contaminated sediment: effects of activated carbon and biochar amendments. Journal of Soils and Sediments ISSN 1439-0108. Vol 22 s1041-1053 doi: 10.1007/s11368-021-03134-3
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre