Uta Brandt
ingeniør
Stilling: Senioringeniør
Telefon: +47 982 15 395
Seksjon: Forskningsinfrastruktur - Sensorer, instrumenter og utstyr
Uta Brandt er gruppeleder for Sensorer, instrumenter og utstyr i seksjon Forskningsinfrastruktur og har jobbet som instrumentingeniør på NIVA siden 2008. Hun jobber som prosjektleder/ delprosjektleder i måletekniske prosjekter. Hun har erfaring med instrumentering i ferskvann og sjøvann, komplekse målesystemer med forskjellige sensorer, telemetri, strømforsyninger i felt, arbeid med instrumenter i felt, datainnsamling og -behandling, elektronikk og kvalitetssikring. Brandt er utdannet “Diplom-Ingenieur (FH)” in Electrical engineering, University of Applied Sciences Hamburg, Germany -1994