Til hovedinnhold
English

Aina Charlotte Wennberg

Forsker
E-postadresse
aina.charlotte.wennberg@niva.no
Telefonnummer
+47 977 60 035
Ekstern forskerprofil
Cristin

Profil

Aina Charlotte Wennberg er utdannet sivilingeniør i kjemi og bioteknologi ved NTNU i Trondheim og har spesialisert seg innen mikrobiologi.

Wennberg har vært ansatt på NIVA siden 2010 og har blant annet jobber på prosjekter på testing av vannrenseteknologi for ballastvann, desinfeksjon av mikroorganismer og hygienisk vannkvalitet i drikkevann og badevann, samt testing og vurdering av nedbrytbarhet til kjemikalier. Hun har også jobbet opp mot problemstillinger innen akvakultur, som desinfeksjon av amøben som forårsaker AGD. Hun har jobbet på prosjekt i både India og Ungarn i tillegg til Norge.

Spesialiseringen hennes er innen mikrobiologi, og hun utfører både dyrkingsmetoder og molekylærbiologiske metoder som FISH og PCR for deteksjon av bakterier. Hun er kvalifisert som forsøksleder og testpersonell innen GLP (Good Laboratory Practice) for utføring av nedbrytningsstudier i hht. OECD 301 og 306. For tiden holder hun på med en doktorgrad med tema forbedring av metoder for vurdering av persistens av kjemikalier.