Til hovedinnhold
English

Dorna Misaghian

Overingeniør
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Miljøkjemi

Profil

Master i analytisk kjemi med 10+ års erfaring innen analytisk kjemi med fokus på metode utvikling for GC-MS, LC-MS og LC-UV. 7 års erfaring med metodeutvilkling av protein analyse i matrikser som DBS, plasma/serum og fulblod for ELISA og MSD (electrochemiluminescence).
Som person er jeg strukturert, selvstendig og resultatorientert. Motiveres av en variert arbeidsdag og trives med utfordrende arbeidsoppgaver. Jeg er en god team utvikler og -arbeider. Jeg oppfattes av andre som initiativrik, engasjert og et godt medmennes.