Til hovedinnhold
English
Stor oppblomstring av lurv
Nyheter

Lurven dreper livet i havet – nå er morderbanden avslørt!

Du har garantert sett den på fisketur eller bading i sjøen, denne uformelige massen som truer livet i havet. Men selv om mange av oss har sett lurven, er vi kanskje ikke klar over hva dette er, og omfanget av denne miljøtrusselen. 

Publisert:
Skrevet av
Sindre Haugan
Nøkkelforskere
Eli Rinde

– I kampen for å stoppe kjeltringen er vi nødt til å ha en felles forståelse av hvem den faktisk er. Derfor lanserer vi rapporten «Hva er lurv?» på oppdrag fra Miljødirektoratet, sier Eli Rinde, seniorforsker i NIVA. 

Forside av NIVA-rappport JHva er Lurv

Publikasjon: Hva er lurv?

Hensikten med denne rapporten er å klargjøre og definere begrepet lurv.

Les rapporten på Miljødirektoratets nettside.

Kveler livet i havet

I media blir ofte lurven fremstilt som en bestemt algeart, men det stemmer ikke. Lurv er ikke en enkelt art, men et samlebegrep for en uformelig masse av trådformede alger som er vanskelig å skille fra hverandre. Som oftest er lurv en indikator på en ubalanse i det marine økosystemet. 

– Lurven er en opportunistisk kjeltringsbande og den største bekymringen med lurven er dens evne til å spre seg raskt og effektivt kvele livsgrunnlaget for en rekke marine organismer. Den tar over områder som tang- og tareskoger samt ålegrasenger, som er hjem til millioner av liv, sier Rinde. 

Stor oppblomstring av
Kystens skjulte fiende: Lurven ødelegger både for fritidsaktiviteter og livet i havet.

Fælt barn har mange navn

I Danmark har lurv fått det mindre sjarmerende navnet “fedtemøg”, og i Sverige har "fint trådformiga alger" bidratt til en reduksjon på omtrent 60 prosent av ålegrasengene langs Skagerrakkysten, like sør for Hvaler.* 

– Vi ser bare mer og mer av lurven i norske farvann, og vi er nødt til å skille ut de virkelige problemakerne fra de uskyldige. På den måten kan vi identifisere hvor de marine økosystemene våre sliter, og hvor det er nødvendig med tiltak, sier Eli.  

Habitater som tareskog gir varige, tredimensjonale leveområder med rikelig husrom for små og store organismer, mens lurven er kortlevd og dukker kun opp i sommerhalvåret. Dersom de overtar for de marine skogene og engene, får ikke livet i sjøen det trygge og stabile leveområde de trenger. 

–  Lurv dannes gjennom ukontrollert vekst av fintrådige alger og gir på ingen måte det samme husrommet som en tareskog, sier Eli. 

Hva er lurv?

  • Definisjon: Lurv er en uformelig masse av sammenvevde fintrådige alger, hvor enkeltindividene er vanskelige å skille. 

  • Dannelsesårsak: Ukontrollert vekst av opportunistiske fintrådige alger, inkludert rørformede og trådformede arter, samt bentiske kiselalger og blågrønnbakterier. 

  • Forekomst: Kan være fastsittende eller løstliggende. 

  • Indikator for dårlig tilstand: Høy tetthet av lurv indikerer dårlig tilstand eller negativ påvirkning på økosystemet. Dette gjelder spesielt når lurven dominerer på fjell, sedimentbunn, tang, tare eller ålegras, eller har erstattet stedegne flerårige habitatdannende arter. 

Bidrar til bedre identifisering av «fienden» 

Rapporten gir en oversikt over de vanligste artene som danner lurv, og er et nyttig oppslagsverk for kartlegging av marine naturtyper i henhold til Miljødirektoratets instruks for hvordan naturtyper skal kartlegges og kvalitetsvurderes. 

–  Ved å kunne identifisere fienden, vil vi være bedre i stand til å finne løsninger som sikrer et rikt og levende hav for fremtidige generasjoner, sier Eli Rinde.  

Referanser

  1. * Baden S, Gullström M, Lundén B, Pihl L, Rosenberg R 2003. Vanishing Seagrass (Zostera marina, L.) in Swedish Coastal Waters Ambio 32: 374-377
Sist oppdatert