Til hovedinnhold
English
Kvinne som holder opp en karpe i en håv
Nyheter

NIVA-forskere tar læringen og elevene ut av klasserommet!

Slik kan innovative læringsarenaer skape engasjement og nysgjerrighet i og ute av klasserommet.

Publisert:
Skrevet av
Sindre Haugan
Nøkkelforskere
Gabrielle Hairabedian

Brennaktuelle temaer som klimakrise og bærekraft gjennomsyrer skolenes læreplan. På Natur videregående skole har de fått en innovativ ny læringsarena, der elevene får konkret og praktisk erfaring med sentrale spørsmål knyttet til klimaendringer og energibruk.  

–  Det er mye snakk om at vi nå skal være bærekraftige og grønne, men det er ikke så konkret. Elever vil ofte ha det så konkret og forståelig som mulig, og der er akvaponi en veldig god læringsarena, sier Håkon Øyen, realfagslektor på Natur vgs. 

To blå containere utenfor et skolebygg
I disse to blå containerne yrer det av liv på innsiden.

Praktisk erfaring i en rekke skolefag

I to blå containere på parkeringsplassen har skolen fått en ny og innovativ læringsarena i form av et akvaponisystem. I et akvaponi kombineres plantedyrking og fiskeoppdrett sammen i et felles kretsløp. Her får elevene konkret og praktisk erfaring i natur-, teknologi-, ingeniør-, matematikk- og humanistiske fag.

Vil inspirere andre skoler til lignende tiltak

NIVA-forsker Gabrielle Hairabedian er en av de som har jobbet tett med den videregående skolen for å implementere akvaponiet som en læringsarena. Disse erfaringene er nå samlet i et ressurshefte som er tilgjengelig for alle innen skole og utdanning som ønsker å gjøre lignende tiltak.

–  Vi tror og håper denne type læringsarenaer kan hjelpe morgendagens studenter med å håndtere utfordringer rundt klimaendringer, forurensning og energibruk. Økende etterspørsel etter mat og økt usikkerhet knyttet til matforsyning gjør det stadig mer nødvendig å utforske urbane landbruksmetoder, sier Gabrielle.

Ressursheftet "Klasseromsmodellsystem for akvaponi i utdanningen" består av seks tematiske undervisnings- og læringsmoduler der det presenteres bakgrunnsinformasjon, gis eksempler på aktiviteter og diskusjonsemner knyttet til akvaponi. Ressursheftet inneholder også en nyttig ordliste.

Undervisnings- og læringsmodulene inkluderer bærekraft, plantevekst, -helse og -utvikling, dyrevelferd, vannkjemi og -kvalitet, urban dyrking, og økonomi- og forretningsdrift.

Kvinne som plukker salat i et akvaponi
Crispi-salaten fra akvaponiet er minst like knasende god som den i butikken!

Tre gode grunner til å inkludere akvaponi som læringsarena på skolen: 

  1. Hjelper elevene å forstå sammenhengene mellom ulike elementer i naturen og hvordan dem påvirker hverandre.

  2. Tverrfaglig læring som bygger bro mellom realfag, humaniora og bærekraft. 

  3. Praktisk relevans der elevene ser hvordan fisk og planter samhandler i et levende system. 

Sist oppdatert