Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Arctic Wetlands Ecosystems

Dette Belmont Forum-prosjektet tar for seg utfordringen med å bygge robusthet i et Arktis i rask endring. Prosjektet belyser menneskelige aktiviteter som påvirker arktiske våtmarkssystemer og lokal kunnskap om og forvaltning av våtmarker.

Tegning av kart
Prosjektperiode
-
Finansiering
Forskningsrådet (Belmont Forum)
Forskningsseksjon
Vann og samfunn

Om prosjektet

Prosjektets fulle tittel er "Arctic Wetlands Ecosystems - Resilience through Restoration & Stewardship (AWERRS)".

Gjennom deltakende metoder samler prosjektet tradisjonell kunnskap om arealendringer og konsekvensen av disse for reindriften. Videre identifiserer prosjektet løsninger for å styrke lokal deltakelse og dialog i forvaltningen av arktiske våtmarkssystemer. Dette vil bidra til en mer relevant og legitim forvaltning for våtmarker og andre naturtyper, som i større grad inkluderer tradisjonell kunnskap. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Samerådet og to reindriftssamfunn i Sverige.