Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Biosikkerhet i RAS (resirkulerende akvakultursystemer) (BRAS)

Prosjektets hovedmål er å styrke biosikkerheten i RAS-anlegg med ny kunnskap om patogene mikroorganismers følsomhet mot ulike biosikkerhetsstrategier og overlevelse i RAS. 

Tanker med kabler i et rom
Prosjektperiode
-
Finansiering
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Egeninnsats fra Patogen, Nofitech, VESO og Pure Salmon Technology
Totalbudsjett
16 166 000
Eksterne nettsted
fhf.no
Forskningsseksjon
Akvakultur
Kontaktpersoner
Ole-Kristian Hess-Erga

Om prosjektet

Ny kunnskap om patogene mikroorganismers følsomhet mot desinfeksjonstiltak og overlevelse i RAS vil bidra til optimaliserte prosedyrer og praksis, og dermed redusert dødelighet og bedre fiskehelse/-velferd. Ved å identifisere hvor patogene mikroorganismer oppholder seg i et RAS og hvilket tiltak som er tilstrekkelig for inaktivering, vil det kunne foreslås formålstjenlige biosikkerhetsstrategier. Dette vil redusere risikoen for smittsomme sykdommer, men også bidra til effektiv og kostnadsbesparende drift av RAS.

Ny kunnskap på dette området vil også ha overføringsverdi til annen form for lukket/semilukket oppdrett (landbasert og sjøbasert) og brønnbåtnæring.

Samlet vil slik kunnskap bidra vesentlig til redusert risiko for sykdomsutbrudd og dermed reduserte kostnader og føre til økt bærekraft i hele næringen. 

Partnere

FoU-partnere:

Veterinærinstituttet (VI)

Universitetet i Bergen (UiB)

Akvaplan-niva (APN)

Marineholmen RASlab

VESO

Pure Salmon Technology

Patogen

Nofitech

Næringspartnere

Osland Settefisk

Osan Settefisk

Erko Settefisk

Helgeland Smolt

Grieg Seafood ASA

Lerøy Aurora avd. Laksefjord

Salangfisk

MOWI