Til hovedinnhold
English
Prosjekter

EUROqCHARM

Målet med prosjektet EUROqCHARM (EUROpean quality Controlled Harmonization Assuring Reproducible Monitoring and assessment of plastic pollution) er å etablere harmoniserte metoder for overvåking og vurdering av makro-, mikro- og nanoplast i miljøet, samt skisser for standarder og anbefalinger for politikk og lovgivning.

mikroplast
Prosjektperiode
-
Finansiering
Horisont 2020
Eksterne nettsted
euroqcharm.eu
Kontaktperson
Bert van Bavel

Om prosjektet

Kort fortalt er EUROqCHARM:

  • et konsortium med 15 EU-partnere
  • som fremmer en tilnærming til flere interessenter
  • for å utvikle kostnadseffektive overvåkingsstrategier
  • med fokus på alle miljøområder: vann, jord/sediment, luft og biota
  • rettet mot et bredt spekter av plasttyper (nano-, mikro-, makro-)

Prosjektet ledes av NIVA og har flere norske samarbeidspartnere.

EUROqCHARM mottar støtte fra European Horizon 2020 under tilskuddsavtale n°101003805.

Les mer på prosjektets eksterne nettsider.