Til hovedinnhold
English
Prosjekter

KnowledgeScapes

Det overordnede målet med KnowledgeScapes er å utforske og forbedre deltakende metoder som bidrar til kunnskapsutveksling og kunnskapsbasert forvaltning av land- og havområder.

Prosjektperiode
-
Finansiering
Framsenteret
Totalbudsjett
4 497 000
Forskningsseksjon
Vann og samfunn

Om prosjektet

Prosjektets fulle tittel er "Overvinne hindringer for kunnskapsutveksling: Verktøy og metoder for inkluderende beslutninger om land- og havbruk".

Ved hjelp av ulike samfunnsvitenskapelige metoder analyserer KnowledgeScapes hvilken og hvem sin kunnskap som brukes i beslutningsprosesser, og årsakene til at erfaringsbasert kunnskap ofte ekskluderes. Prosjektet vil bruke den planlagte kobbergruven Nussir i Hammerfest kommune som case for å:

  1. Undersøke hvilken kunnskap politikere (lokalt, regionalt og nasjonalt) baserer sine beslutninger om areal- og sjøbruk på. 
  2. Kartlegge tradisjonell/lokal kunnskap og rettighetshavernes bekymringer knyttet til endringer i landskap og havlandskap. 
  3. Legge til rette for kunnskapsutveksling og dialog mellom rettighetshavere og politikere for å fremme mer inkluderende beslutningsprosesser. 

Prosjektets omfang kan kategoriseres langs to dimensjoner: en land-hav-dimensjon og en politiker-sivilsamfunnsdimensjon.

Prosjektet ledes av NIKU, med partnere fra NIVA, NORCE og NOFIMA.