Til hovedinnhold
English
Prosjekter

PICO

De fleste tenker på invasive arter som en plage med negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet og kostnader for samfunnet. Noen invasive arter kan imidlertid også ha fordeler, og det gjør det vanskelig å velge forvaltningsstrategi.

Krabber
Prosjektperiode
-
Finansiering
Norges forskningsråd
Forskningsseksjon
Vann og samfunn

Om prosjektet

Både kongekrabben og snøkrabben er invaderende i Barentshavet og påvirker de opprinnelige økosystemene. Mens kongekrabben i utgangspunktet bare var en plage som viklet seg inn i fiskegarn, har den blitt en betydelig inntektskilde for fiskere som har fått tildelt kvoter. Snøkrabben har også utviklet seg til å bli et verdifullt fiskeri som tiltrekker seg interesse fra kommersielle fiskere i Norge, Russland og internasjonalt, og som til og med har skapt konflikter om eierskap.

Mens økosystempåvirkningen er regulert gjennom fisket etter kongekrabbe, tar forvaltningen i liten grad hensyn til økosystempåvirkningen fra snøkrabbeinvasjonen.

Les mer om prosjektet på våre engelske nettsider.